ΝΕΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Σ.Ο. ΞΑΝΘΗΣ

Η σύνθεση του νέου διοικητικού συμβουλίου του Σκακιστικού Ομίλου Ξάνθης, μετά τις εκλογές στις 17/05/2024, είναι η εξής:
Πρόεδρος: Γιώργος Κουϊμτσίδης
Αντιπρόεδρος: Κοσμάς Γεωργιάδης
Γραμματέας: Μαρία- Ελένη Αθανασιάδου
Ταμίας: Σοφία Ακριτίδου
Έφορος: Δημήτριος Βαγιανός