Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση και στη Διενέργεια Αρχαιρεσιών Εκλογής Νέου Δ.Σ.

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση και στη Διενέργεια Αρχαιρεσιών Εκλογής Νέου Δ.Σ.

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 23 του καταστατικού του Σκακιστικού Ομίλου Ξάνθης καλούνται με την παρούσα τα Τακτικά Μέλη του Συλλόγου σε Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στο Αθλητικό Κέντρο “Φ. Αμοιρίδης”, Θύρα 4, την Παρασκευή 17 Μαΐου 2024 και ώρα 18:00, τηρουμένων των διαδικασιών που προβλέπει το καταστατικό με στόχο τη διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη νέου ΔΣ.

Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης είναι τα εξής: 

  • Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.
  • Οικονομικός απολογισμός και πεπραγμένων της περιόδου ευθύνης του απερχόμενου ΔΣ.
  • Συζήτηση (Υποβολή ερωτήσεων – Διευκρινίσεις).
  • Απαλλαγή μελών ΔΣ και εξελεγκτικής επιτροπής από πάσα ευθύνη.
  • Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.
  • Αρχαιρεσίες για την εκλογή μελών ΔΣ, Εξελεγκτικής Επιτροπής-Ελεγκτικής Επιτροπής.
           Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία κατά τη συνέλευση της Παρασκευής  17 Μαΐου 2024 και ώρα 18:00, η α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2024, στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα.

Ο Πρόεδρος του Σ.Ο.Ξ.

Δημήτριος Βαγιανός