ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για την εγγραφή ενός αθλητή στο σύλλογο μας αρκεί μια επίσκεψη στο εντευκτήριο του συλλόγου μας και η συμπλήρωση του εντύπου ” καρτέλα αθλητή ”.

Εναλλακτικά η εγγραφή σας μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα εγγραφής. Κατόπιν πρέπει να επισκεφτείτε τον σύλλογο μας για μια πρώτη επαφή.

Φόρμα εγγραφής

    Ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο πατέρα

    Ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο μητέρας

    Αδέρφια στον σύλλογο (αριθμός/ονόματα)